Ciekawe przypadki

Reakcje skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Fotodermatozy
09.10.2015
Wiek XX i XXI to okres zwiększonej ekspozycji człowieka na działanie światła słonecznego. Wśród przyczyn tego zjawiska należy wymienić wydłużenie życia człowieka, zmiany obyczajowe pociągające za sobą nowe kanony mody i sposoby spędzania wolnego czasu, zastosowanie sztucznych źródeł energii świetlnej w celach kosmetycznych, a także zmiany w atmosferze prowadzące do zmniejszenia warstwy ozonowej...
Zastosowanie fototerapii w chorobach skóry. Przegląd piśmiennictwa oraz doświadczenia własne
27.06.2013
Za twórcę leczenia wiązką światła uznaje się duńskiego lekarza Nielsa Finsena, który stworzył ponad 100 lat temu, we współpracy z chorującym na skórną postać gruźlicy inżynierem, pierwsze źródło sztucznego promieniowania ultrafioletowego, otrzymując w 1903 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny...
27.06.2013
Antybiotykoterapia mieszanych zakażeń skóry
18.07.2012
Gronkowce i paciorkowce są najczęstszymi patogenami odpowiedzialnymi za bakteryjne choroby skóry i tkanek miękkich...