Standardy i wytyczne

Choroby infekcyjne skóry w praktyce lekarza rodzinnego
09.10.2015
W ogólnej praktyce medycznej ok. 20–25% pacjentów zgłasza dolegliwości skórne. Choroby skóry są obecnie powszechne. Prawie każdy nastolatek ma trądzik, w zależności od populacji ok. 20% osób ma cechy atopii lub zmiany alergiczne innego typu. Większość pacjentów w wieku emerytalnym ma różnego stopnia zmiany o charakterze posłonecznego uszkodzenia skóry...
Wybrane aspekty diagnostyki i terapii atopowego zapalenia skóry – wytyczne postępowania przydatne dla lekarzy praktyków
10.04.2015
Atopowe zapalenie skóry (AZS) (atopic dermatitis, AD) jest przewlekłą, świądową chorobą zapalną skóry, która występuje najpowszechniej w populacji dziecięcej, ale może dotyczyć także osób dorosłych. Choroba ma przebieg nawrotowy, a towarzyszyć jej może podwyższony poziom IgE oraz alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa...
Kandydozy skóry i błon śluzowych
15.01.2014
Kandydozy wywoływane przez grzyby drożdżopodobne należące do rodzaju Candida są częstą przyczyną infekcji skóry, paznokci i błon śluzowych. Rozwój kandydozy jest zwykle związany z obniżoną odpornością organizmu, wiekiem, sposobem odżywiania i niewłaściwą higieną. Czynnikami zwiększającymi ryzyko infekcji są pierwotne i wtórne niedobory immunologiczne (AIDS, choroby nowotworowe, cukrzyca, endokrynopatie), antybiotykoterapia, stosowanie glikokortykosteroidów i leków cytostatycznych oraz immunosupresja...
Promieniowanie ultrafioletowe a skóra – racjonalna ochrona przed działaniami niepożądanymi
19.09.2011
Skóra ludzka, szczególnie twarzy i rąk przez całe życie jest narażona na działanie zawartych w spektrum światła słonecznego promieni ultrafioletowych (ultraviolet radiation, UVR). W konsekwencji, przy braku stosowania odpowiedniej ochrony, dochodzi do przyspieszonego starzenia się skóry i powstawania nowotworów, tj. raków podstawnokomórkowych, raków kolczystokomórkowych oraz czerniaka. ..
Choroby pasożytnicze skóry - ciągle aktualnym problemem. Zasady leczenia
06.07.2005
1
Rozprzestrzenianiu się inwazyjnych chorób pasożytniczych sprzyjają złe warunki sanitarno-higieniczne, klęski żywiołowe, ruchy migracyjne ludności, stale wzrastająca liczba bezdomnych, a czasami po prostu nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej. Do najczęstszych chorób pasożytniczych należą świerzb i wszawica, rzadziej obserwuje się zmiany skórne wywołane przez larwy much (tzw. larwę wędrującą), pluskwiaki czy pchły.
06.07.2005
1
Owrzodzenia żylne podudzi, postępowanie i leczenie zachowawcze
06.07.2005
3
W 80% przypadków owrzodzenia podudzi są wynikiem choroby żył. Owrzodzenia te zostały sklasyfikowane (klasyfikacją CEAP) jako szóste, najwyższe stadium niewydolności żylnej kończyn dolnych.
06.07.2005
3
Antybiotyki w chorobach skóry
06.07.2005
Przed podjęciem decyzji o włączeniu do terapii antybiotyku oraz dokonaniem jego wyboru lekarz powinien ustalić na podstawie badania przedmiotowego, wywiadu, badań laboratoryjnych (głównie mikrobiologicznych) rodzaj drobnoustroju, który wywołał infekcję i wymaga wyeliminowania.
06.07.2005