Standardy i wytyczne

Choroby infekcyjne skóry w praktyce lekarza rodzinnego

Choroby infekcyjne skóry w praktyce lekarza rodzinnego

W ogólnej praktyce medycznej ok. 20–25% pacjentów zgłasza dolegliwości skórne. Choroby skóry są obecnie powszechne. Prawie każdy nastolatek ma trądzik, w zależności od populacji ok. 20% osób ma cechy atopii lub zmiany alergiczne innego typu. Większość pacjentów w wieku emerytalnym ma różnego stopnia zmiany o charakterze posłonecznego uszkodzenia skóry...

Kandydozy skóry i błon śluzowych

Kandydozy skóry i błon śluzowych

Kandydozy wywoływane przez grzyby drożdżopodobne należące do rodzaju Candida są częstą przyczyną infekcji skóry, paznokci i błon śluzowych. Rozwój kandydozy jest zwykle związany z obniżoną odpornością organizmu, wiekiem, sposobem odżywiania i niewłaściwą higieną. Czynnikami zwiększającymi ryzyko infekcji są pierwotne i wtórne niedobory immunologiczne (AIDS, choroby nowotworowe, cukrzyca, endokrynopatie), antybiotykoterapia, stosowanie glikokortykosteroidów i leków cytostatycznych oraz immunosupresja...

Promieniowanie ultrafioletowe a skóra – racjonalna ochrona przed działaniami niepożądanymi

Promieniowanie ultrafioletowe a skóra – racjonalna ochrona przed działaniami niepożądanymi

Skóra ludzka, szczególnie twarzy i rąk przez całe życie jest narażona na działanie zawartych w spektrum światła słonecznego promieni ultrafioletowych (ultraviolet radiation, UVR). W konsekwencji, przy braku stosowania odpowiedniej ochrony, dochodzi do przyspieszonego starzenia się skóry i powstawania nowotworów, tj. raków podstawnokomórkowych, raków kolczystokomórkowych oraz czerniaka. ..

Choroby pasożytnicze skóry - ciągle aktualnym problemem. Zasady leczenia

Choroby pasożytnicze skóry - ciągle aktualnym problemem. Zasady leczenia

comment 1

Rozprzestrzenianiu się inwazyjnych chorób pasożytniczych sprzyjają złe warunki sanitarno-higieniczne, klęski żywiołowe, ruchy migracyjne ludności, stale wzrastająca liczba bezdomnych, a czasami po prostu nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej. Do najczęstszych chorób pasożytniczych należą świerzb i wszawica, rzadziej obserwuje się zmiany skórne wywołane przez larwy much (tzw. larwę wędrującą), pluskwiaki czy pchły.

Antybiotyki w chorobach skóry

Antybiotyki w chorobach skóry

Przed podjęciem decyzji o włączeniu do terapii antybiotyku oraz dokonaniem jego wyboru lekarz powinien ustalić na podstawie badania przedmiotowego, wywiadu, badań laboratoryjnych (głównie mikrobiologicznych) rodzaj drobnoustroju, który wywołał infekcję i wymaga wyeliminowania.

Reakcje skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Fotodermatozy

Wiek XX i XXI to okres zwiększonej ekspozycji człowieka na działanie światła słonecznego. Wśród przyczyn tego zjawiska należy wymienić wydłużenie życia człowieka, zmiany obyczajowe pociągające za sobą nowe kanony mody i sposoby spędzania wolnego czasu, zastosowanie sztucznych źródeł energii świetlnej w celach kosmetycznych, a także zmiany w atmosferze prowadzące do zmniejszenia warstwy ozonowej...