Artykuły

Leczenie tocznia rumieniowatego

Leczenie tocznia rumieniowatego

Nie poznano wystarczająco patogenezy schorzenia, dlatego proponowane schematy lecznicze są oparte na doświadczeniu klinicznym. Skuteczność tylko wybranych z nich została sprawdzona w randomizowanych badaniach z użyciem ślepej próby. Obecnie uważa się, że należy stosować jak najbardziej oszczędną terapię.

Reakcje skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Fotodermatozy

Wiek XX i XXI to okres zwiększonej ekspozycji człowieka na działanie światła słonecznego. Wśród przyczyn tego zjawiska należy wymienić wydłużenie życia człowieka, zmiany obyczajowe pociągające za sobą nowe kanony mody i sposoby spędzania wolnego czasu, zastosowanie sztucznych źródeł energii świetlnej w celach kosmetycznych, a także zmiany w atmosferze prowadzące do zmniejszenia warstwy ozonowej...