Publikacje

Starzenie się skóry i możliwości jej rewitalizacji w nowoczesnych terapiach kosmetycznych
24.06.2014
1
Jednym z ważniejszych problemów XXI wieku jest starzejące się społeczeństwo. W strukturze naszego społeczeństwa, zwiększa się ilość ludzi w podeszłym wieku w stosunku do nowo narodzonych...
Genetycznie uwarunkowane choroby skóry - przegląd wybranych genodermatoz*
14.04.2014
Genetycznie uwarunkowane zaburzenia budowy i funkcji skóry są przyczyną chorób, które klasy‚kowane są jako genodermatozy. Wśród nich wyróżnia się następujące grupy: choroby pęcherzowe skóry, zaburzenia rogowacenia, zaburzenia barwy skóry...
Leczenie tocznia rumieniowatego układowego - współczesne  możliwości i perspektywy
02.04.2008
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) jest chorobą o podłożu immunologicznym, która charakteryzuje się tworzeniem przeciwciał skierowanych przeciwko jądrom komórkowym z występowaniem wielu objawów klinicznych. Przyczyna choroby jest nieznana, jednak stwierdzono, że czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w predyspozycji do tej choroby. TRU dotyczy głównie kobiet, zwłaszcza w wieku rozrodczym, co wynika najprawdopodobniej z wpływu estrogenów.
02.04.2008
Nowoczesne podejście do leczenia łuszczycy
06.07.2005
Mimo postępów w terapii łuszczyca pozostaje nadal chorobą, w której leczenie doprowadza jedynie do uzyskania remisji zmian, a nie eliminuje choroby na stałe i musi być prowadzone z okresowymi przerwami do końca życia.
06.07.2005
Postępy w leczeniu miejscowym atopowego zapalenia skóry
06.07.2005
Rozwój przemysłowy i cywilizacyjny spowodował, że coraz więcej czynników powoduje zwiększoną ekspresję atopii. Według danych epidemiologicznych częstość występowania AZS stale rośnie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Rozpowszechnienie tej choroby wśród osób urodzonych przed 1960 rokiem ocenia się na 1,4-3%, natomiast wśród osób urodzonych po 1970 roku wskaźnik ten szacowany jest na 8,9-20% badanej populacji.
06.07.2005
Postępy w leczeniu trądziku pospolitego
06.07.2005
3
Trądzik pospolity (łac. acne vulgaris) jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób skóry. Choroba dotyczy zwłaszcza ludzi młodych i lokalizuje się w okolicach obfitujących w gruczoły łojowe: na skórze twarzy, pleców i klatki piersiowej.
06.07.2005
3
Terapia fotodynamiczna alternatywą w leczeniu wybranych nienowotworowych chorób skóry
06.07.2005
3
Fotodynamiczna terapia (PDT) to metoda terapeutyczna, która wykorzystuje światłoczułe związki (fotosensybilizatory), światło oraz tlen molekularny do selektywnej destrukcji komórek
06.07.2005
3
Leczenie zabiegowe w dermatologii estetycznej
06.07.2005
1
Temat artykułu, obejmujący leczenie zabiegowe w dermatologii estetycznej, ze względu na ilość i złożoność związanych z nim zagadnień musi być w tej formie z konieczności potraktowany skrótowo. Przedstawiamy opis wybranych metod zabiegowych stosowanych w dermatologii estetycznej.
06.07.2005
1
Nowe spojrzenie na leczenie grzybic powierzchownych
06.07.2005
Infekcje skórne grzybami zoofilnymi przebiegają zwykle z nasilonym stanem zapalnym, obecnością wykwitów grudkowych i krostkowych. Grzyby antropofilne natomiast wywołują infekcje przewlekłe, ze znacznie słabszą reakcją obronną gospodarza, a tym samym ze słabiej wyrażonym stanem zapalnym.
06.07.2005
Leczenie farmakologiczne wybranych chorób skóry, stanowiących problem estetyczny
06.07.2005
2
W kręgu zainteresowań dermatologii estetycznej pozostaje wiele chorób. Poniżej omówione zostanie farmakologiczne leczenie tych wybranych jednostek chorobowych, które najczęściej są powodem zgłaszania się do gabinetów lekarskich i które są dla pacjentów problemem nie tylko zdrowotnym, ale również psychologicznym.
06.07.2005
2